Mạng người được bao nhiêu lâu ?


Phật Tử Việt Nam - Việc tu hành không phải đợi đến lúc xế chiều mà hãy phát nguyện tu tập khi còn sức khỏe, minh mẫn, hoặc càng trẻ thì càng tốt. Vì chỉ có lúc trẻ, khỏe, minh mẫn, thì ta mới có khả năng chạm sâu hơn với lời Phật dạy

Đức Phật dạy trong kinh Tứ thập nhị chương, khi Ngài hỏi một vị Sa-môn:

- “Mạng người được bao lâu?”

Ðáp rằng: "Thưa, trong khoảng vài ngày”.

Ðức Phật dạy: “Ông chưa hiểu Ðạo!”.

Lại hỏi một vị Sa-môn khác: “Mạng người được bao lâu?”.

Ðáp rằng: “Thưa, trong khoảng một bữa ăn”.

Phật bảo: “Ông chưa hiểu Ðạo”.

Lại hỏi một vị Sa-môn khác: “Mạng người được bao lâu?”.

Ðáp rằng: “Thưa, trong khoảng một hơi thở”.

Phật tán thán: “Lành thay! Ông đã hiểu Ðạo rồi vậy!”.

Quả thực, từ đoạn kinh này, Đức Phật đã dạy cho chúng ta hãy nhớ rằng mạng người chỉ trong hơi thở, thở vào mà không thở ra, hoặc thở ra mà không thở vào được nữa thì xem như đã vãng sinh rồi, nghĩa là đã về đến thế giới bên kia. 

Qua Lời dạy từ Đức Phật, gọi là vô thường rình rập trên từng chân tơ kẽ tóc, bởi mạng người chỉ trong hơi thở mà thôi, cần phải nỗ lực tu tập kẻo muộn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng rõ được quy luật sinh diệt mong manh, cứ ngỡ ta sống khỏe hoài. Cũng có khi đã hiểu mà không thể tu được, vì cuộc sống bận bịu, xa hoa lôi kéo, hoặc ỷ lại tuổi còn trẻ mà quên đi việc tu hành là cần thiết, để đến khi tóc bạc da nhăn, đi đứng không vững nữa mới chịu hồi đầu. Vậy thử hỏi, chúng ta cứ mãi chờ đợi đến lúc gần đất xa trời mới gắng sức tu thì có kịp chăng?

Mỗi người chúng ta đã có cái duyên lớn được làm người, đủ tứ chi, và may mắn hơn nữa được gặp gỡ giáo pháp Đức Phật, hạnh ngộ chư Tăng thì hãy quý và trân trọng. Việc tu hành không phải đợi đến lúc xế chiều mà hãy phát nguyện tu tập khi còn sức khỏe, minh mẫn, hoặc càng trẻ thì càng tốt. Vì chỉ có lúc trẻ, khỏe, minh mẫn, thì ta mới có khả năng chạm sâu hơn với lời Phật dạy, để hiểu được giá trị hay ích lợi thiết thực từ lời dạy của Ngài mà ứng dụng vào đời sống của mình. Còn để đến lúc xế chiều thì “tu” với ý nghĩa  sợ chết, để cầu phước... thì vô tình đã làm sai đi ý nghĩa của đạo Phật. Bởi, đạo Phật luôn đem lại nguồn an lạc, hạnh phúc ở thế giới này, hiện tại này chứ không phải tu để chờ đợi khi về cõi bên kia.

Đồng thời, tu tập, ta cũng phải nhớ rằng tu hành không phải giành giật, mà là chuyển hóa thân tâm, khi chưa tu thì tham lam, giờ tu thì ít tham hơn, khi chưa tu ta sân hận, si mê… giờ  tu rồi ít sân hận, ít si mê hơn. Nhờ đó từ từ chuyển hóa, thay đổi những tập tính xấu xa, ích kỷ, nhỏ mọn, bằng lòng từ, bi, hỷ, xả

Thích Chúc Ngộ

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo